مدیر شهر http://modireshahr93.ir 2020-06-04T15:05:27+01:00 text/html 2017-05-07T09:21:42+01:00 modireshahr93.ir مدیر شهر اهمیت شركت در انتخابات شوراهای شهر http://modireshahr93.ir/post/304 <div style="text-align: center;">[<div id="14941492965563682"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/iS81O?data[rnddiv]=14941492965563682&amp;data[w]=480"></script></div>]</div> text/html 2017-05-02T12:35:48+01:00 modireshahr93.ir مدیر شهر روند کاهشی فضای سبز کرج http://modireshahr93.ir/post/303 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8293778376/11111.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="3"><a href="http://s8.picofile.com/file/8293778418/222222222222222.jpg" target="_blank" title="">سایز اصلی</a></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><div style="text-align: justify;"><div>استاندارد سرانه فضای سبز در ایران وابسته به اقلیم شهرهای مختلف بین ۷ تا ۱۲ متر مربع برای هر نفر است و این سرانه طبق استاندارد جهانی بین ۲۰ تا ۲۵ متر مربع برای هر نفر. از اینها مهمتر، توزیع مناسب فضای سبز در مناطق مختلف شهری و دسترسی آسان به این محیط ها حق همه مردم است.اینکه در کنار فضای سبز چه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری قرار گیرد تا باعث جذب مردم و ایجاد نشاط عمومی شود مسئله ی مهم دیگریست که در خیلی از شهرهای ایران مانند کلان شهر کرج، از آن غافل بوده اند!!!</div></div></font></div> text/html 2017-04-30T07:06:50+01:00 modireshahr93.ir مدیر شهر روز خلیج همیشه پارس خجسته باد http://modireshahr93.ir/post/302 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8293542742/1053503_d753b1f98393ad64f0692f282cd86994_l.jpg" alt=""></div> text/html 2017-04-19T09:19:42+01:00 modireshahr93.ir مدیر شهر نه!!!به غیر متخصص ها... http://modireshahr93.ir/post/301 <div style="text-align: center;">[<div id="14925935699102008"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/OAqXP?data[rnddiv]=14925935699102008&amp;data[w]=480"></script></div>]</div> text/html 2017-04-19T09:13:40+01:00 modireshahr93.ir مدیر شهر اصلاحات یعنی: http://modireshahr93.ir/post/300 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8292503542/photo_2017_04_19_13_35_58.jpg" alt=""></div> text/html 2017-04-18T12:51:19+01:00 modireshahr93.ir مدیر شهر روز ارتش گرامی باد http://modireshahr93.ir/post/299 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8292424084/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF.jpg" alt=""></div> text/html 2017-04-18T12:46:20+01:00 modireshahr93.ir مدیر شهر جوانان متخصص میخواهیم...#اصلاحات http://modireshahr93.ir/post/298 <div style="text-align: center;">[<div id="14925195652826424"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/32VLP?data[rnddiv]=14925195652826424&amp;data[w]=480"></script></div>]</div> text/html 2017-04-18T12:39:46+01:00 modireshahr93.ir مدیر شهر کرج، شهر بی نماد... http://modireshahr93.ir/post/297 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8292423168/photo_2017_04_18_16_47_55.jpg" alt=""></div> text/html 2017-04-18T12:35:34+01:00 modireshahr93.ir مدیر شهر ضرورت ایجاد شهرهای انسان محور http://modireshahr93.ir/post/296 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8292422818/photo_2017_04_18_16_47_41.jpg" alt=""></div> text/html 2017-04-18T12:32:41+01:00 modireshahr93.ir مدیر شهر ضرورت مشارکت در انتخابات شوراها http://modireshahr93.ir/post/295 <div style="text-align: center;">[<div id="14925187413943740"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/zY1rg?data[rnddiv]=14925187413943740&amp;data[w]=480"></script></div>]</div> text/html 2017-04-18T12:17:22+01:00 modireshahr93.ir مدیر شهر میزان مشارکت در انتخابات شوراها http://modireshahr93.ir/post/294 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8292421850/photo_2017_04_18_16_55_00.jpg" alt=""></div> text/html 2017-04-11T06:01:16+01:00 modireshahr93.ir مدیر شهر #تخصص #جوانان #اصلاحات http://modireshahr93.ir/post/293 <div style="text-align: center;">[<div id="14918904628032360"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/odInX?data[rnddiv]=14918904628032360&amp;data[w]=480"></script></div>]</div> text/html 2017-03-31T08:09:31+01:00 modireshahr93.ir مدیر شهر زنان و جوانان متعهد به میهن،آری... اما بشرط تخصص های لازم!!! http://modireshahr93.ir/post/290 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8290791200/photo_2017_03_31_12_31_56.jpg" alt=""></div> text/html 2017-03-31T08:05:21+01:00 modireshahr93.ir مدیر شهر چالش بزرگ منابع انسانی مفید و موثر در آینده http://modireshahr93.ir/post/289 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8290791184/photo_2017_03_31_12_31_19.jpg" alt=""></div> text/html 2017-03-18T07:01:57+01:00 modireshahr93.ir مدیر شهر بوی عیدی... http://modireshahr93.ir/post/288 <div style="text-align: center;">[<div id="14898204922480415"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/vVRif?data[rnddiv]=14898204922480415&amp;data[w]=480"></script></div>]</div>